Granlund tarjoaa ennaltaehkäisevää ja yksilöllistä varhaisen vaiheen tukea työntekijöilleen

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook

Granlund ja Movendos aloittivat yhteistyön työkykyä tukevan yksilöllisen Unik Health Coaching-terveysvalmennuksen merkeissä marraskuussa 2020. Valmennus perustuu arvo- ja ratkaisukeskeiseen lähestymistapaan ja etänä tapahtuviin henkilökohtaisiin coaching-keskusteluihin. Granlund on työntekijöidensä omistama kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntijayritys, joka toimii eri puolilla Suomea. Kaikkineen Granlundilla on yli 1100 työntekijää.

Granlundin kaltaisessa asiantuntijaorganisaatiossa kipupisteet ovat työkyvyn näkökulmasta paljolti mielen haasteissa. Kun kyseessä ei ole fyysinen työ, vaan työssä käytetään resurssina omia aivoja, on myös uupumisen riski olemassa.

Työnantaja voi vaikuttaa tiettyihin asioihin, kuten miettiä työntekijän toimenkuvaa ja työn kuormittavuutta ja hakea siihen ratkaisuja. Monella työntekijällä uupumus kuitenkin syntyy työn ja oman henkilökohtaisen arjen yhdistelmästä, eikä työnantaja voi juurikaan vaikuttaa yksittäisen ihmisen elämän arkeen. Siksi halusimme löytää kokonaisvaltaisen tukitoimen, joka tarjoaa apua elämän eri osa-alueisiin. Movendoksen Unik Health Coaching-valmennus muotoutuu sisällöltään aina valmennettavan oman elämäntilanteen ja tarpeen pohjalta, Granlundin HR- ja työhyvinvoinnin asiantuntija Nina Almén kertoo.

Ennen koronaa oli vielä vallalla ajatus, että yksilöllistä valmennusta tulisi tehdä fyysisesti kasvokkain, mutta sitten ajattelu on muuttunut.

Yksilöllinen kohtaaminen toteutuu hyvin etänäkin, ja on vieläpä helpompaa ja työntekijän näkökulmasta saavutettavampaa palvelua. Voimme tarjota valmennusta yksiköstä ja sijainnista riippumatta, Granlundin henkilöstöjohtaja Minna Lappalainen taustoittaa.

Movendoksen valmennus on Granlundilla koettu erityisen hyväksi niillä henkilöillä, joiden kanssa Varhaisen Välittämisen keskustelu on käyty ja joilla ei ole sairauspoissaoloja. Näin voidaan toimia aidosti ennaltaehkäisevällä tavalla. Työkykyä tukeva valmennus soveltuu erittäin hyvin myös työhön paluun tukimuodoksi sairausloman jälkeen, olipa kyse mielenterveyden haasteista tai vaikkapa leikkauksesta toipumisesta.

Haluamme olla koko ajan askeleen edellä ja tukea työntekijöitämme mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Työterveysyhteistyö, esihenkilökeskustelut, HR:n tuki sekä yksilöllinen työkykyä ja terveyttä tukeva valmennus muodostavat yhdessä hyvän kokonaisuuden, Nina Almén kertoo.

Tuen piiriin on tavoitettu oikeat ihmiset

Valmennuksella on saatu hyviä tuloksia Suomessa jo useamman vuoden ajan. Granlundin HR-johto yllättyi silti valmennuksen vaikuttavuuden suuruudesta. Hyvät tulokset kertovat sekä arvo- ja ratkaisukeskeisen työkykyä tukevan valmennuksen toimivasta lähestymistavasta että onnistuneesta valmennusten kohdentamisesta. Valmennukseen saadaan mukaan juuri oikeat henkilöt eli ihmiset, joilla on tarve oikea-aikaiselle valmennukselle varhaisessa vaiheessa.

Oli todella positiivinen yllätys, kuinka iso vaikutus valmennuksella prosentuaalisesti on ollut eri osa-alueilla. Muutosta ei ole tapahtunut vain joitain prosentteja vaan kymmeniä prosentteja useampaa osa-aluetta kohden. Tämä vahvistaa entisestään tunnetta siitä, että olemme valinneet oikean kumppanin. Movendoksen valmennuksesta todella on apua, ja sillä on iso myönteinen vaikutus työntekijöiden jaksamiseen, työkykyyn ja kokonaisvaltaiseen terveyteen, Almén kiittää.

Granlundilla kohdennus valmennuksiin on tapahtunut pääasiassa siten, että tukea tarvitsevan työntekijän esihenkilö on yhteydessä HR-puolelle, jolloin yhdessä arvioidaan, olisiko Movendos-valmennus sopiva tukikeino. Moni tarttuukin mahdollisuuteen, koska valmennus toteutetaan aidosti työntekijän omasta elämäntilanteesta käsin matalalla kynnyksellä.

Hieno esimerkki myönteisestä lumipalloefektistä on, kun esihenkilötasolla työskentelevä henkilö sai itse konkreettisen avun valmennuksesta ja osasi myöhemmin avun tarpeessa olevalle alaiselleen vinkata valmennuksesta, Almén kertoo.

Granlundilla Varhaisen Välittämisen malliin ja sen jalkauttamiseen on käytetty viime vuosina paljon aikaa, ja nyt ihmiset ovat todella alkaneet uskaltaa ottaa asioita puheeksi aikaisessa vaiheessa. Pitkä työ kantaa tulosta ja herättää luottamusta henkilöstössämme. Sujuvan työterveysyhteistyön ja valmennuksen yhdistelmä on erittäin toimiva, ja antaa samalla henkilöstölle tärkeän viestin siitä, että HR todella tekee töitä henkilöstön hyvinvoinnin eteen.

Konkreettinen mahdollisuus auttaa henkilöstöä edellyttää, että HR:llä on riittäviä työkaluja tuen tarjoamiseen. Yksilöllinen valmennus on juuri tällainen työkalu, ja se mahdollistaa oikea-aikaisen tuen tarjoamisen. Kun henkilö valmennuksen tuella toipuu, niin nämä hetket ovat itselle tosi tärkeitä ja palkitsevia, Almén kertoo.

Oikealla kohdennuksella merkittäviä työkykyä parantaneita tuloksia

Movendoksen Unik Health Coaching-valmennukseen kuuluu aina säännöllinen tulosten läpikäynti työnantajan kanssa. Tulokset eli valmennuksen vaikutus raportoidaan omien arvojen mukaisen elämän, stressin, unen ja palautumisen, sosiaalisten suhteiden, liikunnan ja arkiaktiivisuuden, ravitsemuksen ja painonhallinnan sekä koetun työkyvyn osa-alueilla. Samalla raportoidaan myös kokonaispalaute kuten tyytyväisyys valmennukseen, suositteluhalukkuus sekä valmennukseen osallistuneiden työntekijöiden avoin palaute.

Movendokselta saamamme tulosten yhteenvetoraportit ja palautekoosteet ovat olleet kattavia, ja niiden lisäksi myös valmennukseen osallistuneilta on tullut spontaania palautetta suoraan meille.  Myös työterveyskumppanimme on ollut tyytyväinen valmennusmahdollisuuteen. Seuraavaksi odottelemme seurantakartoituksen tuloksia, niin näemme, miten työntekijät ovat saaneet pidettyä yllä hyvää konkreettista muutosta ja parempaa tasapainoa arjessaan, Lappalainen kertoo.

Granlundin kokonaistuloksissa merkittävintä muutosta tapahtui koetun stressin vähenemisessä ja stressinhallinnan taitojen kohenemisessa. Myös uni ja palautuminen, sosiaaliset suhteet ja koettu työkyky paranivat selvästi.

Erilaisia työntekijöiden hyvinvoinnin tukemiseen liittyviä yhteydenottoja tulee valtavasti, ja sieltä seasta on vaikea erottaa, mikä on oikeasti erilaista ja vaikuttavaa toimintaa. Kun tapasin Movendoksen ja pääsimme keskustelemaan työkyvyn yksilöllisestä tukemisesta, vakuutti valmennuskonsepti meidät heti. Yhteistyö Movendoksen kanssa sujuu tosi hyvin, valmennukset käynnistyvät sovitusti ja tapahtuvat huomaamatta taustalla. Meidät pidetään ajan tasalla valmennusten määrästä, ja tulosten ja palautteen säännöllinen seuranta käy helposti. Meidän HR:ssä tarvitsee vain tarjota mahdollisuutta valmennukseen sopivalla kohdennuksella, ja kaikki muu tapahtuu itsestään, Almén kertoo.

Unik Health Coaching on kustannustehokas malli ehkäistä sairaspoissaoloja, jolloin sen käyttäminen on helppo perustella. Osallistumisen helppous etätapaamisin ja henkilökohtaisuus työntekijän näkökulmasta sekä palvelun kustannustehokkuus ovat olleet tärkeät perusteet yhteistyöllemme Movendoksen kanssa. Vaikuttava valmennus ehkäisee aidosti sairaspoissaoloja, Lappalainen toteaa.

Movendoksen Unik Health Coaching-valmennus on arvo- ja ratkaisukeskeinen terveys- ja hyvinvointivalmennus, joka lähtee liikkeelle aina valmennettavan omasta elämäntilanteesta ja ihmiselle itselleen tärkeistä asioista. Valmennus kestää kolme kuukautta ja se sisältää viisi henkilökohtaista etävalmennustapaamista alku- ja loppukartoituksineen.