Helppo lisä HR:n työkalupakkiin – yksilöllistä ja vaikuttavaa tukea työntekijöiden työkykyyn

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook

Kuluneen vuoden aikana olemme käyneet paljon sekä syvällisiä että käytännönläheisiä keskusteluja HR-päättäjien kanssa. Lähes kaikilla työnantajilla työntekijät ovat parin edellisen vuoden aikana kohdanneet muutoksia tavalla tai toisella joko koronan tai muiden yhteiskunnallisten muutosten aiheuttamien seurausvaikutusten muodossa.

Yhteistä näille keskusteluille on huoli työntekijöiden terveydestä, hyvinvoinnista ja jaksamisesta, mutta toisaalta käärittyämme hihat saamme nähdä myös merkityksellisiä muutoksia kohdennetun yksilöllisen kohtaamisen myötä.

Yksilöllinen valmennus tapahtuu taustalla HR-osastoa kuormittamatta

Olemme halunneet tehdä työntekijöiden tukemisen mahdollisen helpoksi HR-päättäjien näkökulmasta, koska henkilöstöstä vastaavilla ammattilaisilla ovat kädet usein täynnä töitä akuuttien asioiden parissa, erityisesti tällaisina poikkeuksellisina aikoina.

Keskitymme yhdessä HR:n kanssa tunnistamaan tuen tarpeen ja kohdennamme yksilöllisen valmennuksemme tukea tarvitseville ja sitä haluaville ihmisille. Valmennukset tapahtuvat tietosuojatuin etätapaamisin kaikessa rauhassa ja matalalla kynnyksellä työntekijän ja valmentajan kesken.

Seuraamme valmennusten aikana tapahtuvaa muutosta hyvin laajasti terveyden, työkyvyn ja hyvinvoinnin eri osa-alueilla, ja raportoimme tämä muutoksen anonyymisti ryhmätasolla työnantajalle. HR voi siis keskittyä ydintehtäviinsä ja odotella tietoa tuloksista ja valmennuksemme vaikuttavuudesta.

Kohdennettu ja yksilöllisestä elämäntilanteesta liikkeelle lähtevä valmennus tuo tuloksia

Movendoksen yksilölliseen Unik Health Coaching-valmennukseen on osallistunut reilun viiden vuoden aikana jo yli kaksituhatta työntekijää eri toimialoilta. Jokaisen työntekijän elämäntilanne ja työtausta on ollut uniikki, joten jokainen on myös kohdattu valmennuksen aikana yksilöllisistä lähtökohdista.

Hyvinvointivalmennuksemme nojaa vahvasti käyttäytymis- ja terveystieteen taustaan, joten näemme fyysisen terveyden ja henkisen hyvinvoinnin hyvin kokonaisvaltaisesti. Kumpikin vaikuttaa toinen toiseensa. Valmennuksen alussa pysähdytään yksilöllisesti ainutlaatuisen, sillä hetkellä vallitsevan elämäntilanteen äärelle. Valmentaja on aidosti kiinnostunut valmennettavan omista tarpeista, ja valmennettava tulee kuulluksi.

Perinteisemmissä terveyden tukitoimenpiteissä lähdetään usein ulkopuolelta käsin tapahtuvan neuvomisen tai opastamisen näkökulmasta, ja usein fokus on suoraan ulospäin näkyvissä terveysongelmissa. Tämä saa usein osallistujalle aikaan epämiellyttävän tunteen ja jopa puolustautumisreaktion. Monilla työnantajilla onkin isoja vaikeuksia tavoittaa tukitoimenpiteiden äärelle juuri niitä henkilöitä, jotka olisivat työkyvyn tukemisen tarpeessa. Me olemme tässä kuitenkin onnistuneet, mikä selittää myös valmennustemme hyvää vaikuttavuutta.

Miten voisimme auttaa juuri sinun työnantajaasi tukemaan tärkeimmän resurssin eli ihmisten jaksamista ja työkykyä?

Otathan yhteyttä matalalla kynnyksellä.

Lue lisää kokemuksista ja tuloksista aiemmista artikkeleistamme ja asiakastarinoistamme:

Blogin kirjoittaja Paula Mäkeläinen on Movendoksen asiakkuusjohtaja, jonka missiona on mahdollistaa yksilöllinen ja oikea-aikainen tuki ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi työelämässä ja sosiaali- ja terveysalalla.