Korkeatasoinen tietosuoja on oleellinen osa etävalmennusta

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook
Ennen terveys- ja hyvinvointivalmennuksen ostopäätöstä kannattaa varmistaa, millaista kanavaa etätapaamisiin ja viestintään käytetään, ja onko kanava korkeatasoisesti tietosuojattu.

Vuosi 2020 lisäsi nopeasti etätapaamisten ja etänä tapahtuvien palvelujen määrää. Nopean muutoksenkin aikana on tärkeää suunnata katse tärkeään näkökulmaan eli tietoturvaan. 

Movendokselle tietosuoja omassa valmennuspalvelussa on ollut ensisijaisen tärkeää jo vuodesta 2012 alkaen.

Tietoturva rakentuu aina useammasta osatekijästä. Etänä tapahtuvassa terveys- ja hyvinvointivalmennuksessa tietoturvan oleellinen osa on teknologiaa koskeva tekninen tietoturva, koska valmennuksessa käsitellään hyvinkin luottamuksellisia ja henkilökohtaisia asioita.

Unik Health Coaching-valmennuksessa käytetään Movendoksen itse kehittämiä tietosuojattuja järjestelmiä kuten etävalmennus- ja kartoituspalveluja. Esimerkiksi Movendoksen mCoach-etävalmennuspalvelu on suunniteltu juuri etävalmennuksen erilaisiin tarpeisiin. Samat teknologiaratkaisut ovat laajassa käytössä myös terveydenhuollon ja kuntoutuksen puolella. Movendoksen järjestelmät auditoidaan vuosittain ulkopuolisen tietoturvatahon toimesta.

Yksilölliseen Movendos-valmentajan toteuttamaan terveys- ja hyvinvointivalmennukseen liittyvät etätapaamiset, viestintä ja etenemisen seuranta tapahtuvat kaikki tietosuojatusti. Henkilötunnusta ei tallenneta eikä kysytä missään valmennuksen vaiheessa.

Tärkeässä roolissa ovat myös teknologian käyttämiseen ja valmennuspalvelun tarjoamiseen liittyvät käytännöt ja toimintamallit. Tietosuojakysymykset on huomioitu valmennuksen koko elinkaaressa aina ilmoittautumisesta itse valmennukseen, kokonaistulosten raportointiin sekä valmentajien työskentelytapoihin.