Lassila & Tikanojalla panostetaan ennaltaehkäisevään työkykytoimintaan

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook
Motivaatiota terveiden elämäntapojen ylläpitämiseen ja apua työstä palautumiseen. Siinä suurimmat syyt, miksi L&T:n suurasiakasmyynnissä myyntipäällikkönä työskentelevä Seija Silvennoinen innostui hakemaan L&T:n järjestämään hyvinvointivalmennukseen muutama kuukausi sitten.

Työ vie helposti mennessään ja liikunta jää taka-alalle. Kaipaan siksi aika ajoin herätteitä omaan hyvinvoinnin parantamiseen, palautumiseen ja työssä jaksamiseen, Seija kertoo.

Nyt nelisen kuukautta kestänyt valmennus on takana päin. Seijan mukaan käteen jäi monta hyvää vinkkiä, ja valmennuksen myötä ajatukset oman ajan arvostamisesta ja itsestään huolehtimisesta vahvistuivat entisestään.

Eniten kiitosta Seija antaa valmennukseen osallistumisen helppoudesta.
Edistymistä seurattiin sekä valmennustapaamisissa että valmennukseen suunnitellussa mCoach-nimisessä etävalmennusympäristössä.

Työni on liikkuvaa, ja olin alussa huolissani, miten ehdin osallistumaan tapaamisiin. Tapaamiset järjestettiin kuitenkin videopuheluina ja oman valmentajan kanssa sovitusta aikataulusta oli helppo pitää kiinni. Aikaa kului yllättävän vähän, ja valmentajani piti kyllä huolen, että minä pysyn aikataulussa.

Kaikille sopiva palvelu

L&T:n tänä vuonna ensi kertaa tarjoama Movendos-terveysvalmennus avasi L&T:läisille mahdollisuuden osallistua kokonaan etäyhteyden päässä olevaan yksilövalmennukseen. Kaikkineen valmennukseen osallistui 26 henkilöä.

Terveysvalmennukseen osallistuneet saivat itse valita ne hyvinvoinnin osa-alueet, joihin he halusivat keskittyä. Valmennuksen pystyi räätälöimään esimerkiksi henkisen hyvinvoinnin, liikunnan, ruokavalion tai esimerkiksi unen tai stressinhallinnan näkökulmasta.

L&T:läiset työskentelevät ympäri Suomea, osa hyvinkin pienillä paikkakunnilla. Moni tekee fyysisesti kuormittavaa työtä, joten halusimme tarjota palvelun, joka kannustaa ennaltaehkäisevästi pitämään itsestään huolta. Movendoksen avulla pystyimme tarjoamaan terveysvalmennuksen kaikille paikkakunnasta riippumatta, kertoo L&T:n työkykyasiantuntija Paula Vehmaskoski.

Valmennus on saanut paljon positiivista palautetta, joten Paula uskoo, että L&T tarjoaa samankaltaista valmennusta myös jatkossa.

Palvelun tuottajan mukaan tulokset ovat olleet oikein positiivisia. Osallistujat vastasivat valmennuksen alussa ja lopussa hyvinvointikyselyyn, joten omia tuloksiaan pystyi mittaamaan näppärästi.

Mitattavuus hyödyttää kaikkia

Movendoksen asiakkuusjohtaja Toni Peltovako kertoo, että moni työnantaja panostavaa mielellään työntekijöidensä terveyden, työkyvyn ja yleisen hyvinvoinnin edistämiseen. Usein tulokset ja tehtyjen toimien vaikuttavuus jäävät kuitenkin heikoiksi tai kokonaan mittaamatta.

Tällöin investoinnin hyöty jää arvoitukseksi.

Kokonaistulokset 26 hengen valmennuksesta olivat erittäin hyviä. Kolmen kuukauden valmennuksen aikana terveydentilassa tapahtui esimerkiksi tällaisia muutoksia:

  • Tilanne koetun stressin osalta parani 36,6 %, ja stressinhallinnan taidot paranivat 23,7 %
  • Uni ja palautuminen sekä ravinto ja painonhallinta paranivat kaikki yhtä paljon, 24,9 %
  • Merkittävää tilanteen kohenemista tapahtui myös sosiaalisissa suhteissa, työtyytyväisyydessä, omien arvojen mukaisessa elämässä ja liikunnassa.

Peltovaon mukaan Movendos-terveysvalmennuksen etuna on se, että Movendos on tunnistanut kuusi tekijää, joilla on merkittävä vaikutus siihen, saadaanko henkilöstön terveyden ja työkyvyn edistämisessä pysyviä vaikutuksia.

Nämä tekijät ovat yksilölähtöisyys, kokonaisvaltaisuus, oikea-aikaisuus, oikea lähestymistapa, matala osallistumiskynnys sekä kokeneet valmentajat. Valmennuksen lopullinen vaikuttavuus todennetaan vertailemalla ennen valmennusta ja valmennuksen jälkeen tehtyjen kyselyiden tuloksia toisiinsa, Peltovako selventää.

Oma valmentaja nettiyhteyden päässä

Seija Silvennoisen mukaan valmennukseen oli erityisen mieluisaa osallistua, sillä oman valmentajan kanssa synkkasi alusta saakka. Etätapaamisia oli viisi kappaletta, valmentaja pysyi joka kerta samana ja omaa edistymistä oli mukava seurata.

Löysimme heti yhteisen kielen, joten valmennus tuntui aidosti palkitsevalta.

Seija uskoo, että valmennuksesta löytyy helposti jokaiselle sellainen aihealue, johon voi kiinnittää aiempaa enemmän huomiota.

Tosin työhyvinvointi perustuu totta kai omaan aktiivisuuteen, eikä mikään työnantaja voi huolehtia kaikesta. Valmennus pysäytti minut kuitenkin ajattelemaan asioita uudelta kantilta, mikä on ehdottomasti hyvä juttu, Seija luonnehtii.

Movendoksen Toni Peltovaon mukaan tärkeintä on, että omaa terveyttään alkaa edistää pienin askelin.

Pienillä muutoksilla voidaan aikaan saada isoja merkittäviä asioita oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Kaikista tärkeintä on tietysti ottaa ensimmäinen askel ja lähteä liikkeelle, Peltovako sanoo.