Mitä tapahtui työkyvyn tukemiselle korona-aikana?

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook

Keväällä 2020 koronatilanne yllätti yhteiskunnan ja työnantajat, ja monissa työpaikoissa työkyvyn tukemiseen liittyvät prosessit laitettiin osin jäihin akuutin ja kiireellisen uudelleenorganisointia vaativan tilanteen takia. Hyvin nopeasti siirryttiin uuteen normaaliin ja havaittiin, että työntekijöillä on myös koronan aikana tarve henkisen ja fyysisen työkyvyn tukeen sekä muuttuneissa että lähes ennallaan pysyneissä työtehtävissä. Kesän 2020 jälkeen tapahtui selkeä muutos, ja työnantajat alkoivat jälleen panostaa myös yksilöllisen työkyvyn tukemiseen.

Kevään 2021 aikana Movendoksen terveys- ja hyvinvointivalmentajat pitävät kaikkineen yli tuhat henkilökohtaista coaching-tapaamista eri alojen työntekijöiden kanssa. Täysi höyry on siis päällä, ja olemme kiitollisia siitä, että voimme olla tukemassa työntekijöiden työkykyä vaikuttavalla tavalla myös tällaisena poikkeusaikana. Vanhat kumppanuutemme ovat jatkuneet ja syventyneet samalla, kun moni uusi työnantaja on löytänyt palvelumme piiriin. Tästä on hyvä jatkaa kohti kesää ja tulevaa syksyä.

Resurssit kannattaa kohdentaa vaikuttavaan toimintaan

Koronan aikana monia perinteisiä työkyvyn tai työhyvinvoinnin tukitoimia on mahdoton toteuttaa. Työntekijät kaipaavat yhteisöllisyyttä, mutta samalla heillä on valmentajiemme mukaan todella suuri tarve yksilölliseen kohtaamiseen, eivätkä fyysiseen ja henkiseen työkykyyn liittyvät haasteet ole kadonneet minnekään.

Tärkeää työkykyyn tehtävässä investoinnissa on mahdollisuus todentaa sen vaikuttavuus ja tarpeen mukaan kohdentaa tuki niille, joilla tuelle on aito tarve – olipa tuki ennaltaehkäisevää varhaisen vaiheen tukea tai korjaavaa, esimerkiksi sairasloman aikana tapahtuvaa tukea. Laskelmien mukaan yksittäisen henkilön työnantajayritykselle aiheuttamalla työkyvyttömyyskustannuksella pystyisi kattamaan kaikkineen lähes 500 henkilön yksilövalmennuksen. Ja toiseen suuntaan: yhdellä valmennuksella voidaan saada aikaan jopa yli 300 000 euron säästö (laskettu Valtiokonttorin työkyvyttömyyskustannusten TKV-kertoimen mukaan).

Movendoksen konseptoitu arvo- ja ratkaisukeskeinen Unik Health Coahing-valmennus perustuu 20 vuoden kokemukseen ja yhteistyöhön suomalaisten yritysten kanssa. Vuoden 2016 syksyllä valmennusmalli tuotiin osaksi Movendoksen toimintaa. Silloin alkoi sekä valmennuksen tarjoaminen etänä sijainnista riippumattomasti että johdonmukainen vaikuttavuuden seuranta. Valmennustuloksiin voit tutustua helposti kotisivullamme. 

Pysyvä muutos lähtee ihmisen omasta elämäntilanteesta

Arvo- ja ratkaisukeskeinen coaching-lähestymistavan voima perustuu hyvin yksinkertaisiin asioihin.  Ulkopuolisen asiantuntijan jakamat ohjeet ja neuvot eivät toimi, koska pelkkä tieto ei riitä saamaan aikaan muutosta. Yksilöllisellä coaching-menetelmällä yksilön elämää ja muutostarvetta lähestytään hänen omasta elämäntilanteestaan käsin. Ihmisen kuunteleminen ja valmentajan esittämät oikeat kysymykset saavat aikaan omia oivalluksia, uusia ajattelumalleja ja toimintatapoja. Nämä muuttavat arjen valintoja ja käyttäytymistä konkreettisesti ja pysyvästi. Myönteinen muutos yhdellä osa-alueella kertautuu usein hyvinä muutoksina myös muilla elämän osa-alueilla.

Valmennuksemme toteutetaan omalla tietosuojatulla etävalmennusalustallamme etätapaamisin, valmentajan ja työntekijän keskinäisellä viestinnällä sekä tarpeen mukaan arjen muutosta tukevin yksilöllisin tehtävin. Oleellista on, että etänä toteutettava valmennuksemme on helposti saavutettavaa työpaikan ja yksikön sijainnista riippumatta. Tapaamisiin on helppo osallistua omasta arjesta käsin, ja muutosta lähestytään mahdollisuuksien, ei rajoitusten kautta. Valmennus on kohdentunut työntekijän tarpeesta riippuen esimerkiksi elämänhallinnan ja stressinhallinnan parantamiseen sekä elintapojen, unen ja palautumisen tukemiseen. Tyytyväisyys valmennukseemme on ollut erittäin korkea (9,3/10).

Blogin kirjoittaja on Movendoksen asiakkuusjohtaja ja viestinnästä vastaava Paula Mäkeläinen, joka toimii tiiviissä yhteistyössä HR-päättäjien kanssa.