Kuinka työntekijäsi jaksavat?

Työelämän turbulenssissa päivät muuttuvat nopeassa tahdissa kuukausiksi ja kuukaudet vuosiksi. Työntekijät ovat usein hajallaan useissa eri toimipisteissä, osa työskentelee ajoittain etänä ja osa ei. Aika ajoin olisi tärkeää saada tietää miten työntekijät jaksavat ja mitä heille kuuluu. Kokonaiskuvan saaminen tilanteesta ja tarpeista hyvinvoinnin edistämiselle ei aina ole helppoa.

Unik 360 Health Survey mahdollistaa yritysten henkilöstön terveyden ja hyvinvoinnin tilan kartoittamisen ja tilannekuvan muodostamisen nopeasti ja vaivattomasti. Saatujen tulosten pohjalta työhyvinvoinnin edistämisen toimenpiteitä on helpompi kohdentaa tehokkaammin ja toisaalta arvioida tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta.

 

Muodosta 360-kuva työntekijöiden hyvinvoinnin tilasta

Unik 360 Health Survey-kyselyssä vastaajien terveyttä ja hy­vin­voin­ti­a kartoitetaan kokonaisvaltaisesti fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin eri näkökulmista. Kartoitus tuottaa tietoa työntekijöiden  kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, elämäntavoista sekä kyvystä jaksaa ja selviytyä työssään.

Henkilökohtainen raportti ja palaute

Kartoitus toteutetaan sähköisesti ja vastaaminen on helppoa millä tahansa laitteella niin tietokoneella, tabletilla kuin älypuhelimellakin.

Vastaajat saavat henkilökohtaisen yhteenvetoraportin sekä palautteen välittömästi luottamukselliseen kyselyyn vastattuaan. Palvelun tilannut yritys saa anonyymitason raportin, kun vastaajien määrä on riittävä anonyymiteetin säilyttämiseksi.

Kyselyn toteutuksessa käytämme kehittämäämme mSurvey-kyselyratkaisua.

Terveys ja hyvinvointi on monen eri tekijän summa

Uusimmat tutkimustulokset ja omat käytännön kokemuksemme vahvistavat näkemystämme siitä, että terveyden ja hyvin­voinnin kartoittamista ja edistämistä on tärkeää lähestyä kokonaisvaltaisesti. Terveys ja hyvinvointi on koko­nai­suus, johon vaikuttavat monet eri tekijät. Yhdellä osa-alueella saadut positiiviset vaikutukset heijastuvat useille muille terveyden osa-alueille.

Kiinnostuitko? Haluatko kuulla lisää?