Matalan kynnyksen etätukea
työntekijöiden hyvinvointiin

Työnantajat panostavat työntekijöidensä terveyden, työkyvyn ja yleisen hyvinvoinnin edistämiseen moninaisin keinoin. Valitettavan usein tulokset ja tehtyjen toimien vaikuttavuus jäävät kuitenkin ko­ko­naan mit­taa­mat­ta, jolloin investoinnin hyöty jää arvoitukseksi.

Olemme kehittäneet yksilölähtöisen terveys- ja hyvin­voin­ti­­val­men­nus­kon­sep­tin yli 20 vuoden kokemukseen ja yritysten edustajien kanssa käytyyn vuo­ro­pu­he­luun perustuen. Sen lisäksi, että valmennus skaalautuu eri kokoisiin ja eri toimialoilla toimiviin yrityksiin, sillä saadaan todistusti aikaiseksi aitoja ja pysyviä tuloksia kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin sekä työkyvyn edistämisessä.

Ihmiseltä ihmiselle etäteknologiaa fiksusti hyödyntäen

Movendoksen terveys­käyt­täy­ty­mis­tieteeseen pohjautuva matalan kynnyksen valmennus sopii kenelle tahansa, joka kaipaa parempaa terveyttä, elämän tasapainoa ja ajan­hal­lintaa tai parempia palautumisen ja stres­sin­hal­lin­nan taitoja. Konkreettisesti tämä voi tar­koit­taa vaikkapa lisääntynyttä unen ja arkiaktiivisuuden määrää ja tervehtynyttä ruokavaliota, juuri itselle sopivalla tavalla. Jokainen valmennus on sisällöltään ja tavoitteiltaan uniikki.

Valmennus muodostuu videovälitteisistä etävalmennus­­tapaamisista henkilökohtaisen ­val­men­ta­jan kanssa, konkreettisista elämän­tapa­muutoksiin ohjaavista val­men­nus­­­teh­tä­vistä sekä niiden seurannasta. Valmennus­­sisältö pohjautuu valmennettavan koko elämäntilanteeseen ja yk­si­löl­li­siin arvoihin. Räätälöity val­men­nus lähestyy terveyttä ja hy­vin­voin­ti­a kokonaisvaltaisesti henkisen sekä fyysisen hyvinvoinnin näkökulmista elämän eri osa-alueilla.

Valmennusta ajasta ja paikasta riippumatta

Valmennusohjelma toteutetaan Movendoksen kehittämässä tieto­suojatussa etä­valmennus­ympäristössä, jolloin toteutus on mahdollista joustavasti normaalin arjen keskellä ja paikasta riippumatta. Valmennus­­ohjelmisto toimii eri laitteiden internetselaimella ja sovelluksilla. Valmentajina toimivat kokeneet ja tarkoin valitut terveyden ja hyvinvoinnin valmennus­ammattilaiset, joilla on erinomaiset coaching-taidot ja pitkä kokemus yksilö­­val­men­nuk­ses­ta.

Terveys ja hyvinvointi on monen eri tekijän summa

Uusimmat tutkimustulokset, sekä omista val­men­nuk­sistam­me saadut tulokset vahvistavat näkemystämme siitä, että terveyden ja hyvin­voinnin edistämistä tulee lähestyä kokonaisvaltaisesti erilaisten siiloratkaisujen sijaan. Terveys ja hyvinvointi on koko­nai­suus, johon vaikuttavat monet eri tekijät. Yhdellä osa-alueella saadut positiiviset vaikutukset heijastuvat useille muille terveyden osa-alueille.

Vaikuttavuus edellä

Valmennusten vaikuttavuuden osoittaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Seuraamme valmennusten kokonaisvaltaista vaikuttavuutta yksilö- ja kokonaistasolla ja teemme myös pidemmän aikavälin seurantaa.

Valmennusten vaikuttavuuden todentamisessa käytämme kehittämäämme sähköistä terveyden ja hyvinvoinnin kartoitusalustaa. Normaalin valmennuksen yhteyteen kuuluvan vakiokyselyn lisäksi voidaan sopia myös esimerkiksi räätälöidyistä työnkuvaan liittyvistä kysymyksistä.

Saamme jatkuvasti asiakkailltamme kuulla, kuinka he ovat olleet positiivisesti yllättyneitä siitä, miten yhdellä ja samalla valmennusohjelmalla voidaan saada vaikuttavuutta aikaiseksi niin monella eri hyvinvoinnin osa-alueella.

Kuuden kohdan menestysresepti

Pitkän kokemuksemme perusteella olemme tunnistaneet 6 tekijää, joilla on merkittävä vaikutus siihen, saadaanko henkilöstön terveyden ja työkyvyn edistämisessä yksilötasolla mitattuna pysyviä vaikutuksia.

Nämä kaikki kuusi kohtaa toteutuvat valmennuksissamme:

Lue lisää kuuden kohdan menestysreseptistä
lataamalla 2019 tulosraporttimme

Varhaisen välittämisen mallista välittömän tuen malliin

Yleisesti yrityksissä käytössä olevassa ”varhaisen välittämisen mallissa” työntekijä saa tukea vasta oltuaan pitkään sairaslomalla, mikä inhimillisen puolen ohella on voinut aiheuttaa jo jopa 10 000 euron kulut työnantajalle. Movendoksen Välittömän tuen mallissa päästään oikea-aikaisesti ja matalalla kynnyksellä tukemaan työntekijöitä heidän yksilöllisissä terveyden ja elämänhallinnan haasteissaan – juuri silloin kun tarve ilmenee.

Movendoksen Välittömän tuen malli on helppo ja nopea ottaa käyttöön. Raskaiden ja irrallisten työhyvinvointiprojektien sijaan yrityksen johto voi keskittyä ydintehtäviinsä ja saada säännöllisesti tietoa valmen­nuksen vaikuttavuudesta ja henkilöstön hyvinvoinnin tilasta.

Välittömän tuen malli tuo säästöjä työntekijöiden terveys­ongelmiin, elämän­hallintaan tai sitoutumisen puutteeseen liittyvissä kustannuksissa ja ostajatahon työajassa. Mallimme voidaan liittää helposti yrityksen olemassa oleviin sisäisiin prosesseihin.

Teemme tarpeen mukaan tiivistä yhteistyötä työterveyden kanssa, jolloin kaikki osapuolet hyötyvät sujuvasta tiedon­ku­lus­ta ja toisiaan täydentävistä palveluista.

Helppo käyttöönotto

Olemme tehneet valmennusten aloittamisesta helppoa ja vaivatonta, haluttiinpa valmennus yhdelle tai sadalle henkilölle. 

Yksilöllinen ja paikasta riippumaton toteutustapa auttaa saamaan oikeat ihmiset mukaan valmennuksiin erittäin korkealla sitoutumisasteella. Osallistumiskynnys omasta elämäntilanteesta lähtevään yksilölliseen etävalmennukseen on matala, ja keskeyttämisprosentti lähellä nollaa.

Työntekijät kokevat valmennuksen omakseen, koska valmennuksen ajoitus ja sisältö pohjautuu täysin juuri sillä hetkellä vallitsevaan yksilölliseen elämäntilanteeseen.

Etävalmennus ja siihen liittyvät tapaamiset toteutetaan tietosuojatussa ja helppokäyttöisessä Movendos mCoach-etävalmennuspalvelussa.

 

Kiinnostuitko? Haluatko kuulla lisää?