UNIK HEALTH COACHING

TYÖNANTAJALLE

Matalan kynnyksen tukea työntekijöiden hyvinvointiin

Työnantajat panostavat työntekijöidensä terveyden, työkyvyn ja yleisen hyvinvoinnin edistämiseen moninaisin keinoin. Valitettavan usein tulokset ja tehtyjen toimien vaikuttavuus jäävät kuitenkin mit­taa­mat­ta, jolloin investoinnin hyöty jää arvoitukseksi.

Olemme kehittäneet yksilölähtöisen terveys- ja hyvin­voin­ti­­val­men­nus­kon­sep­tin yli 20 vuoden kokemukseen ja yritysten edustajien kanssa käytyyn vuo­ro­pu­he­luun perustuen. Sen lisäksi, että valmennus skaalautuu eri kokoisiin ja eri toimialoilla toimiviin yrityksiin, sillä saadaan todistusti aikaiseksi aitoja ja pysyviä tuloksia kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin sekä työkyvyn edistämisessä.

Ihmiseltä ihmiselle etäteknologiaa fiksusti hyödyntäen

Movendoksen terveys­käyt­täy­ty­mis­tieteisiin pohjautuva matalan kynnyksen valmennus sopii kenelle tahansa, joka kaipaa parempaa terveyttä, elämän tasapainoa ja ajan­hal­lintaa tai parempia palautumisen ja stres­sin­hal­lin­nan taitoja. Konkreettisesti tämä voi tar­koit­taa vaikkapa lisääntynyttä unen ja arkiaktiivisuuden määrää ja tervehtynyttä ruokavaliota, juuri itselle sopivalla tavalla. Jokainen valmennus on sisällöltään ja tavoitteiltaan uniikki. Valmennus­­sisältö pohjautuu valmennettavan sen hetkiseen elämäntilanteeseen ja lähestyy terveyttä ja hy­vin­voin­ti­a kokonaisvaltaisesti sekä henkisen että fyysisen hyvinvoinnin näkökulmista.

Yksilöllistä tukea ajasta ja paikasta riippumatta

Valmennus koostuu videovälitteisistä etä­­tapaamisista nimetyn henkilökohtaisen ­val­men­ta­jan kanssa sekä konkreettisista elämän­tapa­muutoksiin ohjaavista val­men­nus­­­teh­tä­vistä.

Valmennus toteutetaan Movendoksen kehittämässä helppokäyttöisessä ja tieto­suojatussa mCoach-etävalmennus­ympäristössä, jolloin toteutus on mahdollista joustavasti normaalin arjen keskellä ja paikasta riippumatta. Valmennus­­ohjelmisto toimii eri laitteiden internetselaimella ja sovelluksilla.

Valmentajina toimivat kokeneet ja tarkoin valitut terveyden ja hyvinvoinnin valmennus­ammattilaiset, joilla on erinomaiset coaching-taidot ja pitkä kokemus yksilö­­val­men­nuk­ses­ta.

Helppo käyttöönotto

Olemme tehneet valmennusten aloittamisesta helppoa ja vaivatonta, haluttiinpa valmennus yhdelle tai sadalle henkilölle. 

Yksilöllinen ja paikasta riippumaton toteutustapa auttaa saamaan oikeat ihmiset mukaan valmennuksiin erittäin korkealla sitoutumisasteella. Osallistumiskynnys omasta elämäntilanteesta lähtevään yksilölliseen etävalmennukseen on matala, ja keskeyttämisprosentti lähellä nollaa.

Työntekijät kokevat valmennuksen omakseen, koska valmennuksen ajoitus ja sisältö pohjautuu täysin juuri sillä hetkellä vallitsevaan yksilölliseen elämäntilanteeseen.

Terveys ja hyvinvointi on monen eri tekijän summa

Uusimmat tutkimustulokset, sekä omista val­men­nuk­sistam­me saadut tulokset vahvistavat näkemystämme siitä, että terveyden ja hyvin­voinnin edistämistä tulee lähestyä kokonaisvaltaisesti erilaisten siiloratkaisujen sijaan. Terveys ja hyvinvointi on koko­nai­suus, johon vaikuttavat monet eri tekijät. Yhdellä osa-alueella saadut positiiviset vaikutukset heijastuvat useille muille terveyden osa-alueille.

Haluatko tietää kuinka työntekijäsi jaksavat?
Onko valmennukselle tarvetta?

Työelämän turbulenssissa päivät muuttuvat nopeassa tahdissa kuukausiksi ja kuukaudet vuosiksi. Työntekijät ovat usein hajallaan useissa eri toimipisteissä, osa työskentelee ajoittain etänä ja osa ei. Aika ajoin olisi tärkeää saada tietää miten työntekijät jaksavat ja mitä heille kuuluu. Kokonaiskuvan saaminen tilanteesta ja tarpeista hyvinvoinnin edistämiselle ei aina ole helppoa.

Muodosta 360-kuva työntekijöiden hyvinvoinnin tilasta

Unik 360 Health Survey mahdollistaa yritysten henkilöstön terveyden ja hyvinvoinnin tilan kartoittamisen ja tilannekuvan muodostamisen nopeasti ja vaivattomasti. Saatujen tulosten pohjalta työhyvinvoinnin edistämisen toimenpiteitä on helpompi kohdentaa tehokkaammin ja toisaalta arvioida tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta.

Unik 360 Health Survey-kyselyssä vastaajien terveyttä ja hy­vin­voin­ti­a kartoitetaan kokonaisvaltaisesti henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin eri näkökulmista. Kartoitus tuottaa tietoa työntekijöiden  kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, elämäntavoista sekä kyvystä jaksaa ja selviytyä työssään.

Henkilökohtainen raportti ja palaute

Kartoitus toteutetaan sähköisesti ja vastaaminen on helppoa millä tahansa laitteella niin tietokoneella, tabletilla kuin älypuhelimellakin.

Vastaajat saavat henkilökohtaisen yhteenvetoraportin sekä palautteen välittömästi luottamukselliseen kyselyyn vastattuaan. Palvelun tilannut yritys saa anonyymitason raportin, kun vastaajien määrä on riittävä anonyymiteetin säilyttämiseksi.

Kyselyn toteutuksessa käytämme kehittämäämme mSurvey-kyselyratkaisua.Kiinnostuitko? Haluatko kuulla lisää?

Ole meihin rohkeasti yhteydessä niin katsotaan miten voimme edistää yrityksesi työntekijöiden hyvinvointia ja työkykyä. Sovitaan napakka palveluesittely haluamallasi tavalla: paikan päällä tai etäyhteyden kautta.