Tietoturva

Tietoturva on Movendoksella prioriteetti numero 1. ja otamme sen ehdottoman vakavasti. Tallennamme ainoastaan sellaisia tietoja, jotka ovat palvelun toimittamisen kannalta oleellisia.

Tältä sivulta löydät yleisimmät tietoturvaan liittyvät kysymykset ja vastaukset.

Tutustu myös tietosuojaselosteemme.

Palvelun käyttäjästä tallennetaan seuraavat tiedot:

  • nimi
  • käyttäjän antama sähköpostiosoite
  • puhelinnumero
  • työnantaja yritys
  • osallistujan itsensä antamat vastaukset kartoituskyselyihin (alku-, loppu- ja seurantakyselyt)
  • tietosuojattuun mCoach etävalmennusympäristöön kirjatut tavoitteet ja tehtävät

Valmennustapaamiset ovat 100% luottamuksellisia. Mitään henkilökohtaisia terveys- tai muita tietoja ei luovuteta työnantajalle. Valmennuksen tuloksista työnantajalle koostetut raportit sisältävät ainoastaan yleisiä lukuja ja keskiarvoja, joista ei voi tunnistaa yksittäisiä henkilöitä.
Osa työnantajista tarjoaa valmennuksen täysin anonyymisti, osa työnantajista saa tietoonsa vain osallistujien yksiköt

Tietoihisi pääsyyn ovat oikeutettuja henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla ainoastaan ne Movendoksen työntekijät ja alihankkijat, jotka liittyvät suoraan palvelun tuottamiseen. Kaikkia heitä velvoittaa voimassa oleva salassapitosopimus.

Ei. Movendos ei koskaan myy tai muuten luovuta mitään yksilötietoja ulkopuolisille

Kyllä on. Samaa Movendoksen kehittämää järjestelmää jota käytämme omissa valmennuksissamme, käyttävät myös lukuisat terveydenhuollon toimijat ympäri Suomea. Movendoksen tietojärjestelmä on Valviran luokituksen mukaisesti Luokan B tietojärjestelmä sekä ohjelmistokehityksen laatujärjestelmä on ISO 13485-standardin mukainen. Järjestelmämme auditoidaan säännöllisesti ulkopuolisen asiantuntijatahon toimesta.