Usein kysytyt kysymykset (UKK)

Työnantajalle

Unik Health Coaching on työkykyä ja kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia tukeva valmennus, jota työnantajat tarjoavat omalle henkilöstölleen.  

Sekä henkistä että fyysistä hyvinvointia tukeva yksilöllinen valmennus sopii työntekijälle, joka kaipaa parempaa elämän tasapainoa, terveyttä ja hyvinvointia. Jokainen valmennus lähtee liikkeelle yksilöllistä tarpeista ja elämäntilanteesta.  Valmennus perustuu arvo- ja ratkaisukeskeiseen coaching-menetelmään, jonka äärellä työntekijä saa pysähtyä itselleen tärkeiden asioiden ja tavoitteiden äärelle.

Valmennuksestamme ovat hyötyneet eri alojen työntekijät suorittavaa työtä tekevistä toimihenkilöihin ja esihenkilötehtävissä työskenteleviin. Ratkaisevaa on valmennuksen yksilöllisyys.

Tavoitteeksi yksilöstä riippuen voivat muodostua esimerkiksi:

 • Parantunut yleinen energia- ja vireystaso
 • Yleinen hallinnantunteen lisääntyminen
 • Parempi kyky hallita stressiä
 • Parantunut yöunen laatu
 • Lisääntynyt arkiaktiivisuus ja liikunnan määrä
 • Tervehtynyt ruokavalio
 • Elämänlaadun koheneminen

Valmennus sisältää viisi etävalmennustapaamista henkilökohtaisen valmentajan kanssa ja kestää noin kolme kuukautta. Valmennukseen kuuluu myös kattava alku- ja loppukartoitus.

Työnantajasta riippuen,  valmennukseen voi sisältyä myös seurantatapaaminen valmentajan kanssa 3-6 kuukauden kuluttua varsinaisen valmennuksen päättymisestä.

Yhteisissä valmennustapaamisissa käydään henkilökohtaisen valmentajan kanssa rauhassa läpi osallistujan hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä hänen omassa elämässään sekä työn että vapaa-ajan näkökulmasta katsottuna. Tapaamisissa keskitytään juuri niihin asioihin, joihin osallistuja itse kaipaa muutosta ja mihin hän toisaalta juuri sillä hetkellä on itse valmis.  Valmennuksessa päästään usein hyvin kiinni ulospäin näkyvien ongelmien juurisyihin. Tämän pohjalta valmentaja ja työntekijä yhdessä muodostavat selkeitä realistisia tavoitteita, jotka toimivat suuntana tekemiselle. Tekeminen puretaan konkreettisiksi helposti arjessa toteutettaviksi mikrotehtäviksi, joiden toteutumista voidaan yhdessä seurata.

Olemme tehneet valmennusten aloittamisesta helppoa . Yksilöllinen, luottamusta herättävä ja paikasta riippumaton toteutustapa auttaa saamaan oikeat ihmiset mukaan valmennuksiin erittäin korkealla sitoutumisasteella. Osallistumiskynnys omasta elämäntilanteesta lähtevään yksilölliseen etävalmennukseen on matala, ja keskeyttämisprosentti lähellä nollaa. Työntekijät kokevat valmennuksen omakseen, koska valmennuksen ajoitus ja sisältö pohjautuu täysin juuri sillä hetkellä vallitsevaan yksilölliseen elämäntilanteeseen. Myös se että valmennukseen voi osallistua ilman työnantajan erillistä lupaa, madaltaa osallistumiskynnystä.

Valmentajina toimivat erittäin kokeneet ja tarkoin valitut terveyden ja hyvinvoinnin valmennusammattilaiset, joilla on erinomaiset coaching-taidot ja pitkä kokemus yksilövalmennuksesta.

Ota meihin yhteyttä, niin kerromme tarkemmin. Sen voimme sanoa että investointi taatusti maksaa nopeasti itsensä takaisin vähentyneiden sairaspoissaolojen ja lisääntyneen työtehon kautta. 

Valmennus on suunniteltu siten, että sen toteuttaminen vie HR:ltä mahdollisimman vähän aikaa. Ennen valmennusten alkamista Movendos laatii yhdessä työnantajan kanssa sisäisen viestinnän sisällön. Työnantaja päättää ja määrittelee valmennusten kohdentamisen ja keille valmennusta tarjotaan. HR:n roolina on asiasta viestiminen, ja tämän jälkeen valmennukset tapahtuvat helposti taustalla valmentajan ja työntekijän kesken. HR voi keskittyä muihin perustehtäviinsä ja odotella tuloksia valmennuksesta.

Suosittelemme lämpimästi, että myös HR-tehtävissä työskentelevät osallistuisivat valmennukseen. Omakohtaisen kokemuksen myötä on helppo kertoa asiasta myös muille työntekijöille.

Valmennukset  ovat sisällöltään täysin luottamuksellisia. Mitään henkilökohtaisia terveys- tai muita tietoja ei luovuteta työnantajalle. Valmennuksen tuloksista työnantajalle koostetut raportit ovat anonyymejä, ja ne sisältävät ainoastaan yleisiä lukuja ja keskiarvoja, joista ei voi tunnistaa yksittäisiä henkilöitä. Osa työnantajista tarjoaa valmennuksen täysin anonyymisti, ja osa työnantajista haluaa  tietoonsa osallistujien nimet. Työntekijöille viestitään tästä avoimesti ilmoittautumislomakkeen ja viestinnän yhteydessä.

Movendoksen kehittämää mCoach-etävalmennuspalvelua sekä mSurvey-kyselyratkaisua, joita käytämme omissa valmennuksissamme, käyttävät myös lukuisat terveydenhuollon toimijat ympäri Suomea. Movendoksen digitaaliset ratkaisut ovat Valviran luokituksen mukaisesti Luokan B tietojärjestelmiä ja Movendoksen ohjelmistokehityksen laatujärjestelmä on ISO 13485-standardin mukainen. Järjestelmämme auditoidaan säännöllisesti ulkopuolisen asiantuntijatahon toimesta.

Valmennukseen osallistuvien tietoihin pääsyyn ovat oikeutettuja henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla ainoastaan ne Movendokselle töitä tekevät henkilöt, jotka liittyvät suoraan palvelun tuottamiseen. Kaikkia heitä velvoittaa voimassa oleva salassapitosopimus.
Movendos ei myöskään koskaan myy tai muuten luovuta mitään yksilötietoja ulkopuolisille.

Tustustu tietosuojaselosteeseen

Osallistujalle

Unik Health Coaching on työntekijöille  suunnattu työkykyä ja kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia tukeva valmennus , jota työnantajat tarjoavat omalle henkilöstölleen. Valmennus perustuu arvo- ja ratkaisukeskeiseen coaching-menetelmään, jonka äärellä saat pysähtyä itsellesi tärkeiden asioiden ja tavoitteiden äärelle. Valmentajana toimii kokenut ammattilainen, jonka avulla voit löytää itsellesi sopivat tavoitteet ja saavuttaa kokonaisvaltaisemman ja pysyvän muutoksen.

Sekä henkistä että fyysistä hyvinvointia tukeva yksilöllinen valmennus sopii kenelle tahansa, joka kaipaa parempaa elämän tasapainoa, terveyttä ja hyvinvointia. Jokainen valmennus lähtee liikkeelle yksilöllistä tarpeista ja elämäntilanteesta.  Tavoitteeksi yksilöstä riippuen voivat muodostua esimerkiksi:

 • Parantunut yleinen energia- ja vireystaso
 • Yleinen hallinnantunteen lisääntyminen
 • Parempi kyky hallita stressiä
 • Parantunut yöunen laatu
 • Lisääntynyt arkiaktiivisuus ja liikunnan määrä
 • Tervehtynyt ruokavalio
 • Elämänlaadun koheneminen

Valmennus toteutetaan tietosuojatussa mCoach-etävalmennuspalvelussa henkilökohtaisin etapaamisissa tapahtuvin keskusteluin. Lisäksi valmennettavan niin toivoessa, valmentaja voi antaa tapaamisten välissä yksilöllisen tarpeen ja keskusteluiden mukaan räätälöityjä muutosta ja sen seurantaa tukevia tehtäviä. Valmennus tapahtuu etänä joustavasti omassa arjessa.

Valmennus sisältää viisi etävalmennustapaamista henkilökohtaisen valmentajan kanssa ja kestää noin 12 viikkoa. Valmennukseen kuuluu myös kattava alku- ja loppukartoitus

 Työnantajasta riippuen, valmennukseen voi sisältyä myös seurantatapaaminen valmentajan kanssa 3-6 kuukauden kuluttua varsinaisen valmennuksen päättymisestä.

Yhteisissä valmennustapaamisissa käytte yhdessä henkilökohtaisen valmentajasi kanssa rauhassa läpi niitä hyvinvointiisi vaikuttavia tekijöitä, joihin haluaisit saada aikaan muutoksia ja joihin olisit tällä hetkellä valmis tekemään muutoksia. Näiden pohjalta muodostatte yhdessä selkeitä realistisia tavoitteita, jotka toimivat suuntana tekemiselle. Tekeminen puretaan konkreettisiksi helposti arjessa toteutettaviksi mikrotehtäviksi, joiden toteutumista voidaan yhdessä seurata.

Valmentajina toimivat erittäin kokeneet ja tarkoin valitut terveyden ja hyvinvoinnin valmennusammattilaiset, joilla on erinomaiset coaching-taidot ja pitkä kokemus yksilövalmennuksesta.

Valmennus on luottamuksellinen ja juuri sinua varten. Kaikki valmennuksen sisältö on suojattua ja luottamuksellista sinun ja valmentajasi välillä. Mitään henkilökohtaisia valmennuksessa käsiteltäviä tietojasi ei luovuteta työnantajallesi.

Valmennuksen vaikuttavuudesta ja tuloksista kootaan ainoastaan anonyymejä kokonaistason tietoja, joista ei voi tunnistaa yksilöitä.
Osa työnantajista tarjoaa valmennuksen täysin anonyymisti, osa työnantajista saa tietoonsa osallistujien nimet. Tästä viestitään avoimesti työnantajalle räätälöidyllä ilmoittautumislomakkeella.

Movendoksen kehittämää mCoach-etävalmennuspalvelua sekä mSurvey-kyselyratkaisua, joita käytämme omissa valmennuksissamme, käyttävät myös lukuisat terveydenhuollon toimijat ympäri Suomea. Movendoksen digitaaliset ratkaisut ovat Valviran luokituksen mukaisesti Luokan B tietojärjestelmiä ja Movendoksen ohjelmistokehityksen laatujärjestelmä on ISO 13485-standardin mukainen. Järjestelmämme auditoidaan säännöllisesti ulkopuolisen asiantuntijatahon toimesta.

Tietoihisi pääsyyn ovat oikeutettuja henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla ainoastaan ne Movendokselle töitä tekevät henkilöt, jotka liittyvät suoraan valmennuspalvelun tuottamiseen. Kaikkia heitä velvoittaa voimassa oleva salassapitosopimus.
Movendos ei myöskään koskaan myy tai muuten luovuta mitään yksilötietoja ulkopuolisille.

Tutustu tietosuojaselosteeseen

Mikäli työnantajan kanssa ei ole muuta sovittu, on valmennus sinulle maksuton. 

Valmennukseen osallistutaan joko vapaa-ajalla tai työajalla, työnantajan linjauksesta ja työtehtävien laadusta riippuen. Tästä annetaan selkeät ohjeet työnantajakohtaisella valmennuksen ilmoittautumislomakkeella.

Tiedustele esihenkilöltäsi tai työnantajasi HR-osastolta, tarjoaako organisaatiosi Unik Health Coaching -valmennusta työntekijöilleen.

Kerro viimeisen valmennustapaamisen aikana valmentajallesi toiveesi tai ota meihin yhteyttä missä tahansa vaiheessa: coaching@movendos.com.

Voit pyytää meitä ottamaan yhteyttä työnantajaasi laittamalla meille organisaation ja HR-yhteyshenkilön nimen sekä yhteystiedot osoitteeseen coaching@movendos.com

Kiinnostuitko? Haluatko kuulla lisää?

Ole meihin rohkeasti yhteydessä niin katsotaan miten voimme edistää yrityksesi työntekijöiden hyvinvointia ja työkykyä. Sovitaan napakka palveluesittely haluamallasi tavalla: paikan päällä tai etäyhteyden kautta.