Uusi vireys elämässä toi terveyttä ja toimintakykyä

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook

Valtion viranhaltijana toimiva Pekka Äijälä työskentelee päällikköasemassa johtotehtävissä. Reilu vuosi sitten Pekka koki kovaa työuupumusta, joka johtui työstressin ja henkilökohtaisen elämän terveyshuolien yhteisvaikutuksesta. Tämä näkyi esimerkiksi univaikeuksina, väsymyksenä, ärtymyksenä ja kiinnostuksen puutteena. Huoli omien voimien loppumisesta oli kova, ja yhdessä vaiheessa vierähti tovi myös sairaslomalla.

Loppuvuodesta 2021 Pekan motivaatio tilanteen ratkaisemiseksi oli vahva, ja samaan aikaan hänelle tarjoutui työnantajan toimesta mahdollisuus Movendoksen arvo- ja ratkaisukeskeiseen Unik Health Coaching-valmennukseen.

Olin vaipumassa syvemmälle monttuun ja sohvan nurkkaan. Pitkittyneen uupumuksen jälkeen minussa syttyi kuitenkin selkeä motivaatio, jonka tavoitteena olisi päästä terveenä eläkkeelle. Olin saanut omaa terveyspuolta jo hiukan paremmalle tolalle, ja etenkin oman vireystilan parantaminen muodostui itselle tärkeäksi asiaksi. Koin kuitenkin oman motivaation rinnalla tarvitsevani tukea siihen, että pääsin jostakin liikkeelle. Olin hiukan skeptinen ennen valmennusta, mutta valmennus ylitti odotukseni, Pekka kuvailee päätöstään lähteä valmennukseen mukaan.

Pienet muutokset arjessa saavat aikaan isoja vaikutuksia

Yksilöllinen valmennus käynnistyy aina kokonaisvaltaisen elämäntilannetta ja terveyttä kartoittavan alkukartoituksen muodossa. Kolmen kuukauden valmennustapaamiset pidetään etänä tietosuojatun Movendos mCoach-valmennuspalvelun kautta. Ensimmäisessä henkilökohtaisessa valmennuskeskustelussa Pekka ja valmentaja Tuija löysivät yhdessä pieniä, mutta hyvin konkreettisia asioita, joista lähteä muutoksen äärellä liikkeelle juuri Pekan arkeen ja elämään sopivalla tavalla.

Valmentajani kanssa yhdessä sovittiin, että tehdäänpä tämä, tämä ja tämä pieni asia, yksi asia kerrallaan. Muutos tuli tavallaan esille hyvässä ja helpossa muodossa, johon oli helppo tarttua. Minun oli erittäin helppo sitoutua pieniin askelmiin. Kohdallani tapahtui myös isoja oivalluksia. Esimerkiksi uniongelman osalta en oikein tiennyt, mitä tehdä. Valmentajan kanssa keskustellessa tuli ilmi, että unta lähdetään rakentamaan jo aamusta. Kaikella, mitä teen päivän aikana, on vaikutusta. Kokemallani stressillä, kahvin määrällä, arkiliikunnalla ja syömisellä, Pekka kertoo.

Ennen valmennusta esimerkiksi kahvia kului kymmenkunta mukillista päivässä. Ruokailurytmiä lähdettiin rakentamaan uudelleen siten, että aamupala otettiin mukaan ohjelmaan, ja kahvin määrä väheni kahteen kuppiin päivässä. Lisäksi Pekka alkoi tauottaa töitään ja lisätä arkiliikuntaa alkuun kahteen ja sitten hiljalleen kolmeen kävelylenkkiin viikossa. Myös osa valmennustapaamisista pidettiin ulkona etänä kävelyn ja keskustelun merkeissä. Näiden asioiden lisäksi Pekka alkoi konkreettisesti tehdä rentoutus- ja hengitysharjoituksia, joihin hän sai vinkkejä myös valtion johtamiskoulutuksessa. Tämä ja valmennus tukivatkin hienosti toinen toisiaan.

Olen oppinut tekemään rentoutusharjoituksia päivisin ja myös yöllä herätessäni. Se on auttanut minua nukahtamaan hiukan nopeammin yöllisen heräämisen jälkeen. Tein myös tärkeän päätöksen, etten enää stressaa sitä, että herään yöllä. Se vain pahentaa tilannetta. Sen sijaan olen, että so what, ja teen rentoutusharjoituksen, Pekka kertoo.

Terveenä ja toimintakykyisenä työssä ja kohti eläkettä

Valmentajan kanssa etänä tavatessaan Pekka kävi läpi kuulumiset, ja miten arki on sujunut. Samalla mietittiin seuraavia askelmia yhdessä. Valmennukseen lähtiessä motivaatio on todella tärkeä asia, koska se antaa pohjan valmentajan kanssa työskentelemiselle. Tämä motivaatio on sitten valmennuksessa mahdollista muuttaa konkretiaksi ja teoiksi omassa arjessa.

Yhteys valmentajan kanssa löytyi hienolla tavalla. Oma vireystila parani ja stressitaso laski jo tämän kolmen kuukauden valmennuksen aikana huomattavasti. Olen noussut sohvalta pois ja yleinen mieliala on kohentunut. Valmentajani Tuija johdatti minua upeasti, ei tuputtamalla, vaan mahtavalla keskustelevalla otteella, kannustaen ja tukien. Ilman tätä valmennusta uskoisin olevani edelleen väsynyt rukkanen. Nyt olen hyvällä tiellä kohti tavoitettani eli eläkkeelle pääsemistä terveenä ja toimintakykyisenä, Pekka kiittää.

Kun työyhteisössä tehdään paljon etätöitä, niin työkaverit eivät välttämättä ole siinä rinnalla huomaamassa omaa jaksamista. Silloin tämän tyyppinen etävalmennus on Pekan mukaan hurjan tärkeä tukimuoto. Vaikka työnantajalla olisi mitä varhaisen välittämisen malleja, niin etätyössä nämä asiat jäävät helposti näkymättömiin.

Suosittelen kovasti tätä valmennusta vastaavassa elämäntilanteessa oleville. Oma motivaatio kannattaa miettiä taustalle, eli mikä itselle on tärkeää ja miksi ja mitä haluaa. Jos toiveena on parempi oma olo, niin ehdottomasti kannattaa lähteä mukaan tähän valmennukseen. Etävalmennuspalvelun käyttäminen oli todella helppoa, ja valmennustapaamisiin oli luonteva osallistua, Pekka kertoo.

Movendoksen Unik Health Coaching -valmennus on arvo- ja ratkaisukeskeinen terveys- ja hyvinvointivalmennus, joka lähtee liikkeelle aina valmennettavan omasta elämäntilanteesta ja ihmiselle itselleen tärkeistä asioista. Valmennus kestää kolme kuukautta ja se sisältää viisi henkilökohtaista etävalmennustapaamista alku- ja loppukartoituksineen.