Valmentajan näkökulma – inhimillinen johtaminen vahvistaa työkykyä

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook

Näen työssäni Movendos Health Coach-valmentajana, miten toiset ihmiset kukoistavat työssään ja toiset taas uupuvat kuormansa alla.

Hyvinvoivat valmennettavani suhtautuvat työhönsä innostuneesti ja jaksavat ponnistella tavoitteiden saavuttamiseksi. He myös pyörittävät arjen rutiineja iloisella energialla ja osaavat päästää ajatukset irti töistä vapaa-ajallaan. Toiset valmennettavani taas kokevat jatkuvaa riittämättömyyttä töissä. Työpäivän jaksaa joten kuten, mutta vapaa-ajalle ei sitten riitäkään virtaa. Sohva voittaa iltalenkin ja nopea einesruoka korvaa itse valmistetun kotiruuan.

Viimeisen vuoden aikana ero hyvinvoiviin ja pahoinvoiviin työntekijöihin on korostunut entisestään. Surukseni olen huomannut, että usein pahoinvointi ja ylikuormituksen tunne johtuu huonosta johtamisesta. Mistäkö syystä uskallan väittää näin? Koska kysyn jokaiselta valmennettavaltani suoraan suhteesta lähiesimieheen, luottamuksen tunteesta ja miten vaikeista asioista voi ja uskaltaa puhua työpaikalla. Saako työntekijä tukea ja apua, onko esimies ylipäänsä kiinnostunut siitä, miten työntekijä jaksaa?

Työstään innostuva työntekijä on työnantajan tärkein voimavara

Ne valmennettavani, jotka innostuvat uusien tavoitteiden saavuttamisesta, kertovat hyvästä suhteesta omaan esimieheen. Vaikka työtaakka olisi isokin ja välillä pitäisi tuurata pariakin kollegaa omien töiden ohella, he jaksavat, koska esimies tietää haasteet ja on tukena. Jopa jatkuvasti etätyössä olevat säilyttävät vahvan työmotivaation, kun organisaatiossa on luottamusta vahvistava kulttuuri, ja esimiehet käyttävät oikeasti aikaa ihmisten johtamiseen.

On yleisesti tunnustettu tosiasia, että johtaminen vaikuttaa ihmisen työkykyyn ja sitä kautta terveyteen ja hyvinvointiin. Huono johtaminen tai johtamattomuus taas nakertaa jaksamista ja luottamusta omaan osaamiseen ja töistä selviämiseen. Jatkuva riittämättömyyden tunne töissä heijastuu työn ulkopuoliseen elämään. Ajatukset kiertävät helposti vapaa-ajallakin töissä ja usko omiin voimavaroihin hiipuu. On helpompi antaa periksi kuin tarttua tekemiseen, vaikka sen tekemisen tietäisikin vahvistavan omaa oloa.

Jokainen meistä toki vastaa lähtökohtaisesti itse omasta hyvinvoinnistaan. Siitä, että palautuu kunnolla, liikkuu säännöllisesti, syö pääosin järkevästi ja pitää huolta ihmissuhteista. Ja on valmis oppimaan uusia asioita ja kehittämään työtään. Mutta mitä töissä ja työajalla tapahtuu, on myös ja ennen kaikkea esimiesten ja loppukädessä organisaation johdon vastuulla.

Organisaatio, jossa on ymmärretty, että ihmiset saavat aikaan tuloksen, panostaa hyvään johtamiseen. Esimiehiä tuetaan heidän vaativassa työssään, mutta jokaiselta esimieheltä myös vaaditaan hyvää johtamista.

Mitä hyvä johtaminen sitten on? Hyvä johtaminen on ihmisistä välittämistä, inhimillistä johtamista. Toisen ihmisen erilaisuuden ymmärtämistä ja hyväksymistä. Aitoa kiinnostusta tutustua työntekijään myös ihmisenä. Kuuntelemista, tukemista, haastamista ja innostamista.

Uskon, että meillä olisi huomattavasti vähemmän sairauslomia ja pahoinvointia, jos ihan jokaisella työpaikalla ymmärrettäisiin mikä voimavara työstään innostuvissa ihmisissä on ja kuinka paljon innostusta voidaan johtamisella tukea. Ihmisiltä on turha odottaa uusia ideoita ja aktiivista oman työn kehittämistä, jos voimavarat riittävät vain päivästä toiseen sinnittelyyn.

Blogin kirjoittaja on Movendos Health Coach Sari Sonninen, joka on toteuttanut yksilöllisiä arvo- ja ratkaisukeskeisiä valmennuksia Movendoksella jo yli viiden vuoden ajan.