Vuorotyön konkarin hyvinvointi koheni henkilökohtaisella valmennuksella

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook

Movendos ja Nornickel Harjavalta aloittivat yhteistyön yksilöllistä työkykyä tukevan valmennuksen merkeissä syksyllä 2021. Nornickel Harjavalta on merkittävä nikkelimetallien ja -kemikaalien jalostaja, joka keskittyy tehokkaaseen ja turvalliseen perus- ja jalometallien tuottamiseen. Tehdas työllistää kaikkineen noin 300 työntekijää.  

Harjavallan tehtaalla työskentelevä Ari-Pekka Kivinen osallistui Unik Health Coaching-valmennukseen, johon työnantaja tarjosi mahdollisuuden. Ari toimii isossa kemianlaitoksessa esimiestehtävissä vuorotyön johtajana, ja takana on jo 30 vuotta vuorotyötä. Työvuorojenkin aiheuttamien ajanhallinnan haasteiden vuoksi liikunta oli hiljalleen vähentynyt, ruokailurytmi epäsäännöllinen, ja myös uneen ja palautumiseen vuorotyö on asettanut omat reunaehtonsa.

Lähdin hakemaan tukea ja apua siihen, että saisin alkuun oman hyvinvoinnin kohentamista. Uusille asioille pitää olla avoin, ja päätin osallistua valmennukseen. Valmennuksessa lähdettiin liikkeelle hyvin yksinkertaisista ja selkeistä muutoksista. Tavat, jotka koetaan hyväksi, otetaan rutiiniksi arkeen, ja tätä toistetaan säännöllisesti. Siten pääsee näkemään, miten tehty muutos oikeasti vaikuttaa, Ari-Pekka kertoo.

Valmennuksen myötä esimerkiksi pieni liikunta on muuttunut säännölliseksi ja jokapäiväiseksi, ja Ari sovittaa pienen liikuntahetken päiväänsä työajasta riippuen silloin kun se on mahdollista.

Valmentajani oli hyvinkin pitkämielinen, joustava ja perusteellinen. Hän oli hyvin inhimillinen. Joskus valmennuksista voi tulla sellainen olo, ettei halua ylittää kynnystä lähteä mukaan tuomitsemisen pelon takia. Tämä valmennus oli hyvin kannustava, ja aloin kiinnostua hyvinvointia tukevista asioista oman elämäni näkökulmasta. Tietoahan on saatavilla vaikka kuinka, mutta on eri asia oikeasti käynnistää hyvä toiminta ja saada aikaan muutos. Tähän sain valmentajalta hyvää apua, Ari-Pekka kuvaa.

Valmennus poiki hyviä tapoja Ari-Pekan elämään ja monenlaisia omia oivalluksia siitä, miten pienin eri tavoin itsestä voi pitää huolta.

Yllätyin siitä, miten pienistä asioista muutos aloitettiin. Kaikki asiat olivat sellaisia, joihin oli helppo itse vaikuttaa. Siksi muutoksen helppous yllätti. Parempien nukkumisolosuhteiden varmistaminen, veden juominen, aamupala, välipala ja säännöllinen liikunta tulivat osaksi elämää matalan kynnyksen valmennuksen kautta. Tässä oli helppo olla mukana, ja valmentaja oli loistava, Ari-Pekka kiittelee.

Ari-Pekan mukaan nyt on elämässä selkeä näkymä hyvän saavutetun muutoksen jatkuvuudesta. Muutos huonompaan tapahtuu usein vuosien aikana pikkuhiljaa, ja samalla tavalla muutos parempaan vie aikaa.

Ajattelun muutos on tässä tärkeintä. Kun on tehnyt kymmenet vuodet vuorotöitä ja usein pitkää 12 tunnin työvuoroa, on tärkeä panostaa unen laatuun ja muihin hyvinvointia tukeviin arjen valintoihin syömisessä ja liikkumisessa. Hyvä muutos jatkuu pikkuhiljaa. Suosittelen kovasti tätä valmennusta, Ari-Pekka toteaa.

Movendoksen Unik Health Coaching-valmennus on arvo- ja ratkaisukeskeinen terveys- ja hyvinvointivalmennus, joka lähtee liikkeelle aina valmennettavan omasta elämäntilanteesta ja ihmiselle itselleen tärkeistä asioista. Valmennus kestää kolme kuukautta ja se sisältää viisi henkilökohtaista etävalmennustapaamista alku- ja loppukartoituksineen. Lisätietoa: unik.movendos.com