Yksilöllinen etävalmennus vahvisti Maanmittauslaitoksen työntekijöiden työkykyä, terveyttä ja elämänhallintaa

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook
Yksilöllinen valmennus tarjosi keinoja Maanmittauslaitoksen työntekijöiden työkyvyn ja -terveyden vahvistamiseen

Movendos on toteuttanut yksilöllisiä etänä toteutettavia terveysvalmennuksia Maanmittauslaitokselle.  Yli 200-vuotias Maanmittauslaitos tekee erilaisia maanmittaustoimituksia, esimerkiksi lohkomisia ja tilusjärjestelyjä sekä tuottaa kartta-aineistoja ja edistää niiden käyttöä. 

Maanmittauslaitoksella on toimipaikkoja 36 paikkakunnalla ympäri Suomen, Maarianhaminasta Ivaloon. Työntekijöitä on yhteensä noin 1630.

 

Yksilöllistä tukea etänä Suomen eri kolkkiin

Maanmittauslaitos toteuttaa vuosittain työterveyden toimesta terveyskyselyn kohdennetuille ikäryhmille. Terveyskyselyssä kartoitetaan niitä tekijöitä, jotka tutkimusten mukaan ennustavat vahvimmin työkyvyttömyyttä. Näitä ovat esimerkiksi mielialaan, kipuun ja unettomuuteen liittyvät oireilut jotka vaikeuttavat toimintakykyä työssä. Mitä aikaisemmassa vaiheessa voidaan tarjota tukea ja apua, sen paremmat mahdollisuudet työntekijällä on saada oireilu hallintaan.

Tämän vuoksi halusimme tarjota riskiryhmälle kokonaisvaltaista ja omasta elämästä lähtevää tukea luottamuksellisella tavalla. Ohjeiden ja tiedon jakaminen ei riitä. Ihmiset usein tietävät mitä pitäisi tehdä, mutta eivät löydä välttämättä motivaatiota ja voimaa muutokseen. Oman valmentajan kanssa saa uutta näkökulmaa ja konkreettista tukea, Maanmittauslaitoksen johtava HR-asiantuntija Ulla Lanu kertoo.

Monet tekevät töitä etänä, ja työkulttuuri on hyvin itseohjautuva. Tällaisessa tilanteessa ihminen kaipaa juuri henkilökohtaista valmennusta, eli yksin on hankalampi tehdä muutoksia omassa elämässä.

  • Kun työntekijät ovat näin monella paikkakunnalla, on tärkeää tarjota tasapuolisesti ja helposti saavutettavaa tukea terveyteen ja oman hyvinvoinnin johtamiseen. Tulosten ja vaikuttavuuden seuranta olivat myös tärkeitä valintakriteereitä, miksi päädyimme Movendoksen terveysvalmennukseen. Yhteistyö Movendoksen kanssa on sujunut todella hyvin, eli kaikkiin tarvittaviin asioihin on palattu nopeasti ja edetty niiden pelisääntöjen mukaan, mitä on sovittu, Lanu kuvaa.

 

Hyvät tulokset näkyvät kokonaisvaltaisessa terveydessä

Tulokset ensimmäisten 16 valmennettavan osalta olivat erittäin hyviä elämän eri osa-alueilla. Alla olevassa Movendos Wellbeing Index-kuvassa näkyy Maanmittauslaitoksen valmennuksen aikana tapahtunut muutos. Lähtötilanne ennen valmennusta näkyy harmaalla, ja tilanne valmennuksen jälkeen oranssilla. Piakkoin valmennuksia on toteutettu kolmisenkymmentä, ja yhteistyö jatkuu myös syksyllä 2020.

Maanmittauslaitoksella tehtiin myös seurantakartoitus 3 kk valmennuksen päättymisen jälkeen, ja muutokset olivat jatkaneet paranemistaan eri osa-alueilla.

Arvo- ja ratkaisukeskeisellä Unik Health Coaching-valmennuksella on saatu merkittäviä muutoksia kokonaisterveyteen. Lähestymistapa auttaa saamaan aikaan pysyviä muutoksia, koska ulospäin näkyvien haasteiden juurisyyt löytyvät usein joltakin toiselta elämän alueelta. Tämän vuoksi valmennus lähtee aina aidosti ihmisen koko elämäntilanteesta yksilöllisine ratkaisuineen.


Tyytyväistä palautetta työntekijöiltä ja työnantajalta

Maanmittauslaitoksen valmennuksissa työnantaja on kustantanut valmennukset kokonaisuudessaan, mutta työntekijä on käyttänyt valmennustapaamisiin vapaa-aikaansa.

Työntekijät ovat antaneet hyvää palautetta sekä valmennuksesta että valmentajista. Valmennukseen osallistuneet arvioivat valmennuksen arvosanalla 9,08 asteikolla 1-10, NPS:n eli suositteluhalukkuuden ollessa 66,7 erittäin hyvä.

Moni on oppinut paremmin rajaamaan omaa työtä ja kiinnittänyt enemmän huomiota omaan hyvinvointiin.

  • Halusimme tarjota kohdennetusti henkilökohtaisen keskustelukumppanin, emmekä verkkokursseja. Emme myöskään halunneet turhia mittalaitteita ja seurantaa niiden avulla, vaan yhteisen henkisen ja ajallisen tilan valmentajan ja työntekijämme välille. Näin ihminen saa mahdollisuuden kiinnostua oman hyvinvointinsa edistämisestä oman elämänsä lähtökohdista, Ulla kertoo.

 

Etävalmennus vauhditti työuupumuksesta toipumista

Telma-lehti teki helmikuussa artikkelin Maanmittauslaitoksen Pirjosta, joka sai valmennuksesta ison avun työuupumukseen. Artikkeli on luettavissa täältä: https://telma-lehti.fi/etavalmennus-vauhditti-tyouupumuksesta-toipumista