Yksilöllinen etävalmennus vahvisti Maanmittauslaitoksen työntekijöiden työkykyä, terveyttä ja elämänhallintaa

Yksilöllinen valmennus tarjosi keinoja Maanmittauslaitoksen työntekijöiden työkyvyn ja -terveyden vahvistamiseen