Yksilöllistä tukea työntekijän terveyteen – vaikuttavuustulokset puhuvat puolestaan: Case Osuuskauppa Hämeenmaa

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook
Onnistuneen yksilötason muutosvalmennuksen kaava-ainekset ovat oikea-aikaisuus, yksilöllisyys ja kokonaisvaltaisuus, tässä järjestyksessä. Tämä väite pohjautuu tutkimustuloksiin ja pitkään parinkymmenen vuoden kokemukseen työ­hyvinvointi­kentällä. Kaikille yhteiset jumppavideot, ruokaohjeet tai tsemppiviestit ovat sinänsä mukavia, mutta oikeiden työntekijöiden tavoittaminen, vaikuttavuus ja sitoutuminen jäävät usein ohueksi.

Käyttäytymistieteen tutkimustiedon mukaan ihmisen käyttäytymistä ei muuteta ulkoa päin annettavilla neuvoilla ja ohjeilla. Käyttäytymisen muutos lähtee aina omasta elämästä ja ajattelusta sekä omista arvoista käsin. Vastuu on henkilöllä itsellään.

Movendos-terveysvalmennus perustuu yksilö-, arvo- ja ratkaisukeskeiseen coaching-menetelmään. Kahden sairaspoissaolopäivän hinnalla työntekijälle saadaan tukea juuri silloin, kun tarve on olemassa.

Osuuskauppa Hämeenmaan Movendos-valmennus sai hyvän vastaanoton

Movendos-terveysvalmennuksessa työntekijää autetaan johtamaan itse omaa elämäänsä ja terveyttään työtehtävästä, sijainnista tai asemasta riippumatta. Osuuskauppa Hämeenmaa on hyödyntänyt Movendos-terveysvalmennusta esimiehille, jotka työskentelevät hajallaan eri puolilla toimialuetta.
”Päädyimme yksilölliseen Movendos-valmennukseen, koska se vastasi selkeästi tarpeisiimme. Esimiehet ovat toimialueella omissa yksiköissään, joten yhteisten toimintojen järjestäminen on haasteellista. Ajankäyttöäkin helpottaa, että valmennustapaamiset sovitaan vain kahden henkilön eli työntekijän ja valmentajan välillä”, Osuuskauppa Hämeenmaan työ­hyvinvointi­asiantuntija Maarit Pelli kertoo.
Movendos haastaa reagoivaa varhaisen tuen mallia Välittömän tuen malli™ -konseptillaan. Sen avulla työntekijöiden tarve yksilölliselle tuelle voidaan tunnistaa oikea-aikaisesti. Valmennus käynnistyy suoraan valmentajan henkilö­kohtaisella yhteydenotolla seuraavan arkipäivän kuluessa ilmoittautumisesta, HR-yksikköä kuormittamatta.
”Jokaisen valmennettavan valmennussisältö räätälöityy yksilöllisesti valmentajan kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. Tällöin valmennus tuntuu omalta. Työntekijät ovat kiitelleet kahdenkeskisyyttä valmentajan kanssa. Se, että valmennustapaamisiin voi osallistua etänä mistä tahansa ilman matkustamista ja oman aikataulun mukaan on huippujuttu. Omasta näkökulmastani valmennukset ovat tapahtuneet helposti taustalla”, Maarit jatkaa.

Valmennukseen sitoutuminen ja yksilöllisyys tuovat mitattavaa vaikuttavuutta

Movendos seuraa työhyvinvointi-investoinnin ja valmennusten vaikuttavuutta lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä. Osuuskauppa Hämeenmaan valmennusten tuloksissa (kuva) näkyvät valmennuksen aikana tapahtuneet isot muutokset elämän eri osa-alueilla. Nämä osatekijät tuovat voimavaroja koko elämään, mikä usein leviää myös perheen ja työyhteisön sisällä. Muuttuneiden ajattelumallien, kirkastuneiden arvojen ja konkreettisten rutiini­muutosten myötä terveet elintavat ja koettu hyvinvointi ovat jopa jatkaneet paranemistaan ensimmäisessä pitkäaikaisseurannassa.